Toyota, Intel nghiên cứu hệ thống thông tin trên xe

Hãng sản xuất xe hơi Toyota của Nhật Bản và Tập đoàn

Intel

ngày 10/11, cho

biết họ đã nhất trí bắt đầu cùng nghiên cứu về các hệ thống thông tin trên xe

thế hệ kế tiếp để thay cho các hệ thống dẫn đường hiện thời.

Hai tập đoàn trên đã ký bản ghi nhớ về việc phát triển các công nghệ, nhằm

tăng cường kết nối giữa các thiết bị di động như

điện thoại thông minh

và xe để

làm gia tăng mức độ tiện lợi cho lái xe và người đi xe.

Thông qua hoạt động nghiên cứu chung này, Toyota và Intel đặt mục tiêu nhằm

làm giảm sự mất tập trung của người lái xe, bằng cách cung cấp thông tin về các

tuyến đường cũng như lưu lượng

giao thông

trong khi vẫn cải thiện các chức năng

hỗ trợ lái, như việc duy trì khoảng cách an toàn với các xe ở phía trước cũng

như việc kiểm soát hành trình.

Trong tương lai,

Toyota

và Intel cho biết họ sẽ nghiên cứu các công nghệ kết

nối các hệ thống gắn trên xe với các thiết bị gia dụng nữa./.

Huy Bình (Vietnam+)

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *