Rolls-Royce lặng lẽ giới thiệu phiên bản Ghost đặc biệt

Phiên bản đặc biệt

Ghost V-Specification

. (Nguồn: carcoops.com)

Xuân Sơn (Vietnam+)

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *