Quảng Bình: Bắt giữ 365kg thuốc nổ tại Phong Nha

Trong quá trình tuần tra tại Km20 đường 20 – Quyết Thắng (xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch), lực lượng Kiểm lâm cơ động của Hạt Kiểm lâm Phong Nha- Kẻ Bàng đã phát 5 đối tượng gùi 5 gùi hàng trên người.

Tiến hành kiểm tra số gùi hàng trên, lực lượng chức năng đã phát 75 kg thuốc nổ.

Theo nhận định ban đầu, số thuốcnổ này được vận chuyển từ Lào về dùng để bán cho các đối tượng đi tìm rễ sưa, dùng thuốc nổ phá đá để tìm rễ sưa tại các gốc sưa còn sót lại.

Trước đó, Kiểm lâm Phong Nha – Kẻ Bàng cũng đã bắt giữ 290kg thuốc nổ gùi từ Lào về.

Theo

Đặng Tài

Dân trí

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.