New Sorento sẽ được Thaco Kia ra mắt tháng này

Mẫu

New Sorento

. (Ảnh: Sỹ Dũng/Vietnam+)

Bên trong mẫu New Sorento. (Ảnh: Sỹ Dũng/Vietnam+)

Sĩ Dũng (Vietnam+)

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *