Mitsubishi kế hoạch bán mẫu Pajero thế hệ kế tiếp ở Mỹ

Mitsubishi Pajero

(Montero). (Nguồn: japanesevehicles.com)

Huy Bình (Vietnam+)

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *