Lộ diện hai phiên bản mới của mẫu Toyota Harrier SUV

Phiên bản

Harrier Sportivo

concept. (Nguồn: worldcarfans.com)

Phiên bản

Harrier Modellista

. (Nguồn: worldcarfans.com)

Huy Bình (Vietnam+)

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *