Dubuc SLC giới thiệu mẫu coupe Tomahawk tự lắp ráp

Tomahawk Super Light Car. (Nguồn: newswire.ca)

Mẫu xe này có phần thân xe làm bằng polymer nhẹ.

Huy Bình (Vietnam+)

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *