Citroen nhận đơn đặt hàng DS3 Cabrio Racing từ 1/2014

Mẫu xe Citroen

DS3 Cabrio Racing

. (Nguồn: autoblog.com)

Huy Bình (Vietnam+)

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *