Cách đóng BHXH tự nguyện một lần để hưởng ngay lương hưu

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Bạn tham gia BHXH, đã đủ điều kiện về tuổi để hưởng lương hưu theo quy định. Pháp luật hiện hành quy định, thời gian đóng BHXH tối thiểu để được hưởng lương hưu là 20 năm.

Do thời gian đóng BHXH của bạn còn thiếu không quá 10 năm (120 tháng), nên theo quy định tại Điều 9, Nghị định 134/2015/NĐ-CP, thì bạn được đóng

BHXH tự nguyện

một lần những năm còn thiếu, cho đủ 20 năm để hưởng ngay lương hưu tại tháng liền kề đóng đủ BHXH 20 năm.

Với thời gian đóng BHXH 20 năm thì tỷ lệ lương hưu bạn nhận là 55% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Bạn có thể đến bưu điện quận, huyện hoặc UBND phường, xã nơi cư trú để được hướng dẫn thủ tục và tính mức đóng BHXH tự nguyện một lần.

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *