Các “đại gia” xe hơi Nhật lãi lớn nhờ yen mất giá

Nhờ đồng yen mất giá, các “đại gia” sản xuất xe ôtô của

Nhật Bản

dự kiến sẽ tăng

thêm lợi nhuận.

5 trong số 8 nhà sản xuất ôtô đã điều chỉnh theo hướng dự kiến tăng lợi

nhuận doanh nghiệp trong kỳ tháng 3.

Hiệu quả của việc đồng yen mất giá đối

với 7/8 “đại gia xe hơi” Nhật Bản (trừ

Nissan

không công bố) đã lên tới 250 tỷ

yen lợi nhuận doanh nghiệp.

Nhờ đồng yen mất giá, Toyota đã duy trì được sản lượng 3 triệu xe trong

nước, còn số xe sản xuất trong nước của công ty công nghiệp nặng Fuji và

Mazda

đã vượt 70% tổng sản lượng của các cơ sở sản xuất trên thế giới của hai hãng

này.

Toyota đã điều chỉnh lợi nhuận kỳ tháng 3/2013 lên 1.150 tỷ Yen, tăng thêm

100 tỷ yen, trong đó 140 tỷ yen lãi là do đồng yen mất giá.

Công ty công nghiệp

nặng Fuji đã nâng lợi nhuận lên 107 tỷ yen, tăng 25 tỷ yen, trong đó 23,3 tỷ yen

lãi nhờ

đồng yen

mất giá./.

Minh Sơn/Tokyo (Vietnam+)

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *