Aston Martin mang phiên bản xe đặc biệt tới Geneva

Aston Martin sẽ giới thiệu mẫu

V8 Vantage

N430

. (Nguồn: autoexpress.co.uk)

Huy Bình (Vietnam+)

You may also like...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *